INSTRUKCJA DLA GOŚCI

KONGRESU ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE

w dniach 17–18 czerwca 2021 r. w Cukrowni Żnin

 

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczny pobyt wprowadzone zostały następujące środki ochrony:

 1. Ograniczony dostęp – wstęp na teren obiektu mają wyłącznie Goście obiektu, pracownicy i dostawcy.
 2. Dezynfekcja rąk – wszyscy Goście, dostawcy i pracownicy są zobowiązani zdezynfekować dłonie po wejściu na teren obiektu. Zachęcamy Państwa do korzystania z oznakowanych stanowisk rozmieszczonych na terenie obiektu. Niezmiennie rekomendujemy regularne mycie rąk – dla zwiększenia bezpieczeństwa w łazienkach pokojowych umieszczone są instrukcje prawidłowego mycia rąk.
 3. Środki ochrony osobistej – wszyscy pracownicy hotelowi mają obowiązek wykonywać swoje zadania w jednorazowych rękawiczkach oraz w masce ochronnej. Zgodnie z zaleceniami ministra zdrowia, Goście również powinni nosić maseczki ochronne poza pokojem hotelowym.
 4. Zachowanie bezpiecznej odległości w kontaktach bezpośrednich.
 5. Bezpieczeństwo w pokojach – pokoje są starannie dezynfekowane po każdym wyjeździe przez specjalnie przeszkolony personel. Według nowych standardów zakładamy oddzielenie zespołu sprzątającego po wyjeździe od zespołu przygotowującego pokój na przyjazd nowych Gości.
 6. Nadzór nad częściami wspólnymi – w starannie określonych przedziałach czasowych poddawane są dezynfekcji części wspólne obiektu, w tym lobby, strefy gastronomiczne, konferencyjne, windy, klatki schodowe, ale również wentylacja i klimatyzacja.
 7. Personel obiektu jest przeszkolony z zasad bezpieczeństwa w przypadku pojawienia się zagrożenia zdrowia. Dla wspólnego bezpieczeństwa należy niezwłoczne telefoniczne poinformować pracowników Recepcji o zaobserwowanych u siebie objawach, mogących świadczyć o zarażeniu wirusem SARS COV-2. Dodatkowo w pokojach pozostawiono numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

 

Ponadto:

 1. Organizator Kongresu wyposażony jest w termometry do bezdotykowego pomiaru temperatury.
 2. Wszyscy Goście wchodzący na Kongres zobowiązani są do zdezynfekowania rąk płynem antybakteryjnym zapewnionym przez organizatora i obiekt.
 3. Goście Kongresu zobowiązani są do zachowywania dystansu społecznego (odległość od innych uczestników minimum 1,5 m) oraz do zasłaniania ust i nosa.
 4. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, zgodnie z wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi, należy natychmiast powiadomić obsługę Kongresu oraz postępować zgodnie z jej zaleceniami.
 5. Na terenie obiektu zostało wyznaczone pomieszczenie, w którym czasowo przebywać może osoba wykazująca objawy chorobowe. Pomieszczenie zostało wyposażone w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekujące. Jest to pokój zwany izolatką.
 6. Podczas rejestracji każdy z Gości zobligowany jest potwierdzić swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności i za własną zgodą wypełnić i przekazać Organizatorowi „Ankietę dla uczestnika Kongresu Etykiety Samoprzylepne w dniach 17–18 czerwca 2021 r. w Cukrowni Żnin w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS CoV-2”.

 

Ankieta ryzyka zakażeniem wirusem SARS CoV-2 dostępna do pobrania: http://etykietysamoprzylepne2021.akademia-wiedzy.eu/ankieta/